Ulla Rönnols – regissör i Smällar man får ta

Ulla Rönnols, Teater Gazbazz

Vi har intervjuat vår regissör för sommarfarsen Smällar man få ta: Ulla Rönnols!

 • Du har ju varit med sedan tidernas begynnelse för Teater Gazbazz, vilken är din favorituppsättning som du varit inblandad i?
  • Den Girige, en härligt kreativ föreställning med en väldigt rolig process. Dessutom hade jag en kul roll!
 • Namnet Gazbazz är ju en ordlek av efternamnen på de som startade föreningen. Vad hade du föredragit för namn på föreningen om du skulle ändra nu? 
  • Jag har bott i Umeå, där fanns en krog som hette Krogen. Så man gick på Krogen Krogen. Kanske Teatern då kan man gå på Teatern Teatern.
 • Dina styrkor som regissör, tror du själv? 
  • Lätt att hitta lösningar, låser mig inte vid en väg utan kan snabbt tänka om när det behövs.
 • Har du någon drömuppsättning ni skulle vilja regissera? 
  • Nej, är nog mer ”to old for this shit” glad så länge det känns ok att fortsätta.
 • Om inte du arbetat med det som du har arbetat inom under ditt liv, vad skulle du önska att du arbetat med istället och vad lockar i det? 
  • Psykolog drömde jag om men vågade mig inte på. Uppväxt i skuggan av Domnarvsröken, där var den akademiska drömmen lite för stor.
Det finns inga kommentarer

Lämna en kommentar


Teater Gazbazz • Vitriolstigen 19 • 791 56 Falun