Vilka är Teater Gazbazz

 Styrelsen består av:

 • tf Ordförande: Tina Prestberg
 • Kassör: Tony Westling
 • Sekreterare: Tina Cherin
 • Tommy Andersson
 • Yvonne Göransson
 • Peter Östberg
 • Greger Tegelberg
 • Ulf Lönnroos

Revisorer

 • Love Börjesson
 • Sandra Axelsson

Valberedning

 • Ulf Lönnroos
 • Marita Nilsson

 

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.

Teater Gazbazz • Vitriolstigen 19 • 791 56 Falun