MÅL OCH MEDEL

Mål

Att överraska sig själv och sin publik.
Förmedla berättarglädje genom humor och skratt.
Hitta nya och spännande spelplatser.

Medel

Folkliga teaterföreställningar med hög konstnärlig kvalité.
Ett ödmjukt och öppet möte med publiken innan, under och efter föreställningen.
Förnya och vidareutveckla föreställningsformerna.
Samarbeta med näringsliv, skolor och andra organisationer.

Tokstollar och Högfärdsblåsor 2019
Tokstollar och Högfärdsblåsor 2019 – Tommy Andersson, Tomas Jansson