Vilka är Teater Gazbazz?

Det är vi!

 Styrelsen består av:

  • Ordförande: Tina Prestberg
  • Kassör: Tony Westling
  • Sekreterare: Tina Cherin
  • Tommy Andersson
  • Peter Östberg
  • Greger Tegelberg
  • Ulf Lönnroos

Revisorer

  • Love Börjesson

Valberedning

  • Magnus Sälgström
  • Marita Nilsson

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.