Vilka är Teater Gazbazz

Styrelsen består av:

 

 • Ordförande: Sven Sundin
 • Kassör: Tina Prestberg
 • Sekreterare: Monika Jansson
 • Tomas Jansson
 • Ulla Rönnols
 • Tina Spers
 • Tony Westling

Suppleanter

 • Tommy Andersson
 • Henrik Skymning

Revisorer

 • Ann-Marie Hammar
 • Mats Höjer

 

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.

Teater Gazbazz • Dalsjö 4 • 784 78 Borlänge