Vilka är Teater Gazbazz

Styrelsen består av:

 

  • Ordförande: Sven Sundin
  • Kassör: Tony Westling
  • Sekreterare: Monika Jansson
  • Tomas Jansson
  • Tina Spers
  • Henrik Skymning

 

Suppleanter

  • Yvonne Göransson
  • Susanna Skarhed

Revisorer

  • Ann-Marie Hammar
  • Mats Höjer

 

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.

Teater Gazbazz • Vitriolstigen 19 • 791 56 Falun