Vilka är Teater Gazbazz

Styrelsen består av:

 

 • Ordförande: Sven Sundin
 • Kassör: Tony Westling
 • Sekreterare: Monika Jansson
 • Tommy Andersson
 • Susanna Skarhed
 • Henrik Skymning
 • Peter Östberg

 

Suppleanter

 • Yvonne Göransson

Revisorer

 • Ann-Marie Hammar
 • Mats Höjer

 

Valberedning

 • Ulf Lönnroos

 

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.

Teater Gazbazz • Vitriolstigen 19 • 791 56 Falun