Vilka är Teater Gazbazz

 Styrelsen består av:

 • Ordförande: Ulla Rönnols
 • Kassör: Tony Westling
 • Sekreterare: Monika Jansson
 • Tommy Andersson
 • Henrik Skymning
 • Yvonne Göransson
 • Peter Östberg

Suppleanter

 • Tina Cherin
 • Tina Prestberg
 • Fredrik F Zakariasson

Revisorer

 • Love Börjesson
 • Karolina Sparrman

Valberedning

 • Ulf Lönnroos
 • Tomas Jansson

 

Förutom dessa finns det ett stort antal kunniga teatermänniskor knutna till föreningen.

Teater Gazbazz • Vitriolstigen 19 • 791 56 Falun